polski    english    company owner profile

Poland
Warsaw 02 - 807
24 B Bociania Str.
Poland
tel/fax 48 22 644 0009
mobile 48 600 081 294
egariusa@hotmail.com

USA
1095 Sterling Ave, Apt 216
Palatine, IL 60067
USA
Tel/Fax (847) 202 7926
mobile (847) 927 5009
egariusa@hotmail.com

Profil prezesa firmy

Urodzony w Polsce, mieszkający na stałe w USA, zajmujący stanowiska kierownicze
z udowodnionymi osiągnięciami w warunkach wysoce konkurencyjnych
tak na rynku krajowym  jak i międzynarodowym.

Posiada szczególne doświadczenia w zakresie wprowadzania zmian organizacyjnych, kształtowania i dopasowywania wielkości biznesu do możliwości rynkowych, udoskonalania efektywności operacyjnej firm i ukierunkowywania ich na wzrost dochodowości.

Wytrwały w swoich działaniach, zdolny w tworzeniu dobrych zespołów ludzkich,
lider takich zespołów, charakteryzujący się wizją działania i dużą sprawnością
jej realizacji. Płynnie mówiący po polsku i angielsku oraz w miarę nieżle po rosyjsku.
Doświadczenie

W Polsce, 1972 – 1991

Zajmował szereg pozycji kierowniczych w Kombinacie HutaStalowa Wola:
- kierownik analiz i projektowania sytemów komputerowych,
- kierownik działu gospodarki materiałowej,
- przewodniczący Rady Pracowniczej Kombinatu,
- dyrektor naczelny Biura Handlu Zagranicznego.
Poza Kombinatem HSW – był członkiem Rady Nadzorczej PHZ BUMAR.

Poza Polską, od 1987 r.

Członek Rady Nadzorczej POLUNIT (firma polsko-francuska) w Paryżu, Francja.
Członek Rady Nadzorczej CETCO Ltd (firma polsko-amerykańska) w Londynie, UK.
Przewodniczący Rady Nadzorczej CETCO, Inc. (firma polsko-japońska) w Buffalo Grove, USA

WAGAS Sp. z o. o.    2006