polski    english    profil prezesa firmy

Polska

ul.Bociania 24 B
02 - 807 Warszawa

tel / fax 48 22 644 0009
tel.kom.  48 600 081 294
egariusa@hotmail.com
REGON 850 - 519 - 793
NIP 993 - 000 - 30 - 03


USA

1095 Sterling Ave, Apt 216
Palatine, IL 60067
USA
tel / fax (847) 202 7926
tel.kom. (847) 927 5009
egariusa@hotmail.com


 

Profil firmy

WAGAS Sp. z o. o. jest firmą polską, działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
oraz poza granicami, a głównie w USA.
Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług konsultacyjnych, handlowych
na rachunek własny lub w pośrednictwie, bądź też w kooperacji z innymi organizacjami.

Spółka w swej działalności koncentruje się głównie na:

Usługach konsultacyjnych w zakresie zarządzania i kierowania działalnością
gospodarczą przedsiębiorstw;

Usługach konsultacyjnych w zakresie projektowania i wdrażania do eksploatacji
systemów informatycznych;

Usługach w zakresie eksportu do USA i importu z USA;

Sprzedaży maszyn budowlanych i ich osprzętów oraz  narzędzi.

WAGAS Sp. z o. o.    2006